Friss Hírek

 Falunap 2022

 

Tegyen Otthona Tűzbiztonságáért!

 

A kertimunka során a tűzgyújtás szabályait minden esetben be kell tartani.

 

Egy balul sikerült tűzgyújtással nemcsak magunkat, hanem a szomszédainkat is veszélyeztetjük.

 

Milyen szabályokat kell betartani:

 

  • belterületen csak az önkormányzati rendelet által meghatározottak szerint;
  • külterületen csak a tűzvédelmi hatóság engedélyével lehet növényi hulladékot elégetni;
  • egyéb hulladék, szemét égetése TILOS;
  • tűzgyújtási tilalom idején ne végezzünk égetést;
  • az égetés alatt mindig tartsunk készenlétben elegendő oltóeszközt, gondoljunk a biztonságra (tűzoltó készülék, lapát, víz, esetleg védőszántás, …);
  • figyeljünk a széljárásra, időjárási jelenségekre;
  • SOHA ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet;
  • amennyiben el szabadult a tűz, először a tűzoltókat értesítsük (112, 105)
  • az égetés befejeztével alaposan győződjünk meg, hogy a tűz kialudt és nem fog visszagyulladni.

Kecskemét Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága

 

 

JELENTKEZZ HIVATÁSOS TŰZOLTÓNAK!

Bővebben...

 

Tájékoztatás részszámla megküldési gyakoriság változásról

A BÁCSVÍZ Zrt. víz- és csatornadíj részszámla küldési gyakorlata 2021. áprilisától kezdődően megváltozik a Kecskeméti üzemmérnökség területén.

A korábban megszokott havi gyakoriságú számla kiállítás helyett kéthavonta készítjük el a részszámlákat ügyfeleink részére az alábbi települések esetében:

Kecskemét, Ballószög, Helvécia, Kerekegyháza, Kunbaracs, Fülöpháza, Izsák, Ágasegyháza, Orgovány, Városföld, Fülöpszállás, Tabdi.

Fentiek miatt a változásban érintett területek esetében a díjak fizetése is kéthavonta lesz esedékes.

A változást a társaság működési területén folyamatosan vezetjük be, ügyfeleinket számlához csatolt levélben külön értesítjük a számlakiállítási gyakorlat módosítását megelőzően.

 

BÁCSVÍZ Zrt.

 

Tisztelt Adózóink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.

 

A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 

2021-ben az első részletet a megszokottól eltérően április 15-ig kell megfizetni

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (a 2020. december 31-ig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos ügyintézéssel, ezen időszak adójának beszedésével, végrehajtásával, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapításával) az adóhatósági feladatokat továbbra is Ágasegyháza Község Önkormányzat Adóhatósága látja el.

 

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság 11732002-15338174-08970000 számú gépjárműadó számlájára kell megfizetni.

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

Statisztika

Látogatók
906
Cikkek
43
Webcímek
9

EU

 

 

 

 

 

 

 
 
Nagy szeretettel és Tisztelettel köszöntök minden kedves Látogatót Ágasegyháza község megújult honlapján!
 
A 2000 fős településünk a Duna-Tisza közén helyezkedik el Kecskemét városhoz mintegy 20 km-re. Ágasegyháza egy gyönyörű település, a Nemzeti összetételünket a 100%-os magyarság jellemzi. Infrastrukturális szempontokat figyelembe véve, nélkülözésre e tekintetben nincs okunk, hiszen közműveink kiépítettek, a település szolgáltatásai bőven kielégítik a helyi, az átutazók, a letelepedni kívánók és a turista forgalom igényeit.
 
Saját védőnői, háziorvosi és fogorvosi rendelőkkel rendelkezünk, ahol biztosítani tudjuk a gyermekek, betegek zavartalan ellátását. Óvodánk 60 gyermek ellátásáról, amíg az általános iskolánk 170 tanuló oktatásáról gondoskodik. A 2013. évtől az iskola és az óvoda működtetését is az önkormányzatunk végzi. A tanyán élők napi gondjainak megsegítésére, önként vállalt feladatként kettő fő tanyagondnokkal és kettő kisbusszal állunk rendelkezésre. Sportcsarnokunk, mely 600m2 alapterületű, szinte naponta otthont ad a szórakozni, sportolni vágyó ifjúság és idősek részére.  Közösségi faluházunkra büszkék vagyunk, amely magában foglal egy csodálatos könyvtárat, baba-mama közösségi teret, színpadot, számítógépes teret tucatnyi géppel, mely helyet ad mindenkinek, aki szórakozni, játszani, művelődni óhajt. Itt végzi munkáját az őstermelőink falugazdásza, a hegybíró és helyet kapott a körzeti megbízottunk is.
 
A múlt években felújított Református és Római Katolikus templomaink a környék legszebbjei közé tartoznak, mint, ahogy iskolánk, óvodánk, sportcsarnokunk és faluházunk is, amelyek 100 milliós nagyságrendű beruházással szépültek meg 2010-2012 években. Az utóbbi években megnövekedett a letelepülni vágyók száma, amelyet a Mercedes gyár közelsége, valamint a kedvező feltételű és árral rendelkező telkek értékesítései is befolyásolták.
 
Ágasegyháza többnyire mezőgazdasági település, az 1980-as évek végén a 90-es évek elején a szőlő és gyümölcstermelés legalább 600 vagonnyi tételt, amíg a sertéstenyésztés 6000-8000 darabot tett ki. Ma már sajnos egyéb intézkedések, valamint a gazdaság változásainak hatására ezek a számok lényegesen lecsökkentek. Az 5600 hektáron elterülő településen az idelátogatók, kirándulni vágyók az Ősborókás, az egykori Ágasegyházi Rét, de a Tihanyi Apátság határainak nevezetességeit is megtekinthetik, melyek mellett gyönyörű erdős, buckás tájakat is felfedezhetnek.
 
Kívánom, hogy az ide látogatók, kirándulók, átutazók is ugyanolyan sok szép jó élménnyel gazdagodjanak, mint a községünkben élők, és sok jó tapasztalatról számoljanak be majd családjaiknak, és mondják el, hogy Ágasegyháza egy kedves, barátságos, békés, vendégszerető település, ahol öröm megfordulni, esetleg letelepedni, és élni.
 
 
 
Füredi János
 Ágasegyháza Község polgármestere

 

---------------------------------------------------------------------------------------

English

 

I would like to extend a very warm welcome to all of our distinguished guests who visit the renewed homepage of Ágasegyháza!

 

Ágasegyháza approximately has got 2000 inhabitants and situated on the plain territory between our main rivers the Danube  and the Tisza, 20 kilometers away from Kecskemét, the capital of the county. Ágasegyháza is a beautiful township where 100% of the inhabitants are Hungarian.

 

From infrastructural point of view we have no reason to complain since all of our public utilities are established. The utilities of our township fulfills the requirements of our inhabitants, of those who are willing to settle down here and of those who are only in transit, or just wish to spend some time here for tourism.

 

Our township has got own nurse care and general practitioner services as well as a dentistry, to insure the continuous medical care of our children and our village dwellers. Our kindergarten takes care about 60 children while our elementary school educates 170 pupils. As of 2013 both of them are operated by the local government.

 

The local government takes also care of those who live in the suburban farmhouses outside of the township. Ágasegyháza employs two full-time social caretakers who support the everyday life of these citizens; in addition we have got also two minivans to support local people in need. Our Sport hall with 600m2 ground on daily basis hosts those who are willing to do some sport and some entertainment, it is available both for the youth and for elderly people. We are proud of our Integrated Social Place called “the Village’s Home” which includes a library,  a baby-mom social place, a stage and an IT-room well equipped with computers for all of those who wish to entertain, to play s games or to read some literature. The village consultant of the primary producers has got an office in this building as well as the District Attorney and the Policeman.

 

Our lately renovated Calvinist and Catholic churches are among the nicest ones of the area. Both of them have been renovated between 2010-2012 as well as our elementary school, kindergarten, our sport hall and „the Village’s Home” from about an amount of 100 million HUF.  There has been an increase in the number of those who are willing to settle down in our township due to the recent opening of the Mercedes factory and favorable conditions and land prices.

 

Ágasegyháza is mainly an agricultural village which made its living in the late 80s’ and early 90’s from fruit production and livestock breeding with a yearly amount of 600 wagon fruit and 6000-8000 pieces of livestock’s. Unfortunately by today these numbers has fallen down dramatically due to several reasons and effects. The visitors can enjoy the Ancient Juniper Field and former River-Meadow of Ágasegyháza spreading over 5600 hectares, one can enjoy also the beautiful forests, meadows and ancient  hilly area of the ancient frontlines of the Tihany Abbey.

 

 I wish to all our visitors and through passengers to enrich with as much of nice experiences as of those who live in our village and I wish them to talk of their good experiences to their families and to tell them that Ágasegyháza is a lovely, friendly and hospitable township which is worth to pay a visit, maybe also to settle down and live here.

 

 

 

Füredi János

 

Major of Ágasegyhára