Friss Hírek

 Tegyen Otthona Tűzbiztonságáért!

 

A kertimunka során a tűzgyújtás szabályait minden esetben be kell tartani.

 

Egy balul sikerült tűzgyújtással nemcsak magunkat, hanem a szomszédainkat is veszélyeztetjük.

 

Milyen szabályokat kell betartani:

 

  • belterületen csak az önkormányzati rendelet által meghatározottak szerint;
  • külterületen csak a tűzvédelmi hatóság engedélyével lehet növényi hulladékot elégetni;
  • egyéb hulladék, szemét égetése TILOS;
  • tűzgyújtási tilalom idején ne végezzünk égetést;
  • az égetés alatt mindig tartsunk készenlétben elegendő oltóeszközt, gondoljunk a biztonságra (tűzoltó készülék, lapát, víz, esetleg védőszántás, …);
  • figyeljünk a széljárásra, időjárási jelenségekre;
  • SOHA ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet;
  • amennyiben el szabadult a tűz, először a tűzoltókat értesítsük (112, 105)
  • az égetés befejeztével alaposan győződjünk meg, hogy a tűz kialudt és nem fog visszagyulladni.

Kecskemét Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága

 

 

JELENTKEZZ HIVATÁSOS TŰZOLTÓNAK!

Bővebben...

 

Tájékoztatás részszámla megküldési gyakoriság változásról

A BÁCSVÍZ Zrt. víz- és csatornadíj részszámla küldési gyakorlata 2021. áprilisától kezdődően megváltozik a Kecskeméti üzemmérnökség területén.

A korábban megszokott havi gyakoriságú számla kiállítás helyett kéthavonta készítjük el a részszámlákat ügyfeleink részére az alábbi települések esetében:

Kecskemét, Ballószög, Helvécia, Kerekegyháza, Kunbaracs, Fülöpháza, Izsák, Ágasegyháza, Orgovány, Városföld, Fülöpszállás, Tabdi.

Fentiek miatt a változásban érintett területek esetében a díjak fizetése is kéthavonta lesz esedékes.

A változást a társaság működési területén folyamatosan vezetjük be, ügyfeleinket számlához csatolt levélben külön értesítjük a számlakiállítási gyakorlat módosítását megelőzően.

 

BÁCSVÍZ Zrt.

 

Tisztelt Adózóink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.

 

A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 

2021-ben az első részletet a megszokottól eltérően április 15-ig kell megfizetni

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (a 2020. december 31-ig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos ügyintézéssel, ezen időszak adójának beszedésével, végrehajtásával, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapításával) az adóhatósági feladatokat továbbra is Ágasegyháza Község Önkormányzat Adóhatósága látja el.

 

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság 11732002-15338174-08970000 számú gépjárműadó számlájára kell megfizetni.

 

Ágasegyháza Község Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

Statisztika

Látogatók
905
Cikkek
42
Webcímek
9

EU

 

 

 

 

 

 

Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok

6076 Ágasegyháza, Kossuth tér 2-4.

Tel/fax: 76/200-064

Megbízott intézményvezető: ifj. Füredi János

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szeretetettel köszöntöm látogatóinkat a Mohácsy Ferenc Faluház – IKSZT Szociális Gondozási és Sportolási Központ oldalán.

 

Többcélú közszolgáltató intézmény székhelyén a közművelődési, könyvtári, adminisztrációs és az IKSZT Címbirtokosi Okiratban jóváhagyott szolgáltatások ellátása történik. Az intézmény telephelyein a szociális, sport és szabadidős feladatok ellátása zajlik.

 

Többfunkciós közművelődési intézményként és IKSZT megvalósítási helyszínként, cél a helyi társadalomba történő beágyazódást segítő, széleskörű használatot szolgáló programok, közművelődési - könyvtári és egyéb közösségi alkalmak, non-formális és informális tanulási alkalmak, szolgáltatások fejlesztése. A feladatok és célok meghatározásakor a Címbirtokosi Okiratban meghatározott kötelező és opcionális szolgáltatások biztosítása mellett Ágasegyháza Község Önkormányzatának mindenkori közművelődési feladatok ellátásáról szóló helyi rendeletének a megvalósíthatósága az irányadó.

 

Szociális alapszolgáltatást biztosító intézményként cél a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatellátás zavartalan működésének biztosítása Ágasegyháza község közigazgatási területén élőknek. Az intézmény igyekszik felmérni és kielégíteni az alapvető lakossági igényeket és szükségleteket nevezett szociális alapszolgáltatási területeken. A cél megvalósíthatósága érdekében szükség esetén felvilágosító, tájékoztató, ismeretterjesztő programokat, alkalmakat, összejöveteleket, szakmai fórumokat szervez, szoros együttműködésben a fenntartóval, helyi újsággal, helyi közösségekkel.

A feladatellátás folyamán figyelembe kell venni a hatályos jogszabályi rendelkezéseket és a mindenkor érvényes helyi önkormányzati rendeletet az egyes szociális ellátásokról, igénybevételüknek a feltételeiről és eljárási szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról.

 

Sport és szabadidős feladatok ellátása tekintetében az intézmény humán erőforrásának bővíthetősége céljából keresni kell mindazon ésszerű és biztonságos együttműködési lehetőségeket a helyi szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, melyek a felmerülő lakossági igények minél szélesebb körű kiszolgálását eredményezik.

 

 Intézményegységünk székhelyének alapjai a lakosság áldozatvállalásával épült 1938-40-ben. Az épületegyüttes az első felújításon az 1980-as évek végén és a 90-es évek elején esett át.

A jelenlegi állapotot a 2010-ben végzett felújítás során nyerte el. Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott 42.390.643.- Ft támogatási összegből, továbbá Ágasegyháza Község Önkormányzata által biztosított önerőből kialakított Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér legfontosabb feladatai, ifjúsági, közművelődési, könyvtári, továbbá különböző információs szolgáltatások (pl. Közháló végpont, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékozódási pont) biztosítsa a község lakosai számára.

 

A Faluház közvetlen szomszédságában található Sportcsarnokot 1996 szeptemberében a falunapi rendezvény keretén belül megrendezett avató ünnepség után vehetett birtokba a lakosság, mely épület 2011 nyarán energetikai felújításon esett át.

 

A Gondozási Központ (telephely) az általános iskolásaink étkeztetését szolgálja alaphelyzetben. E központ ad helyet a nyári festő és egyéb táboroknak, valamint Civil szervezeteinknek, Alapítványainknak, közösségi rendezvényeik, oktatásaik bonyolításában.

Többfunkciós Intézményünkben nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, idelátogatót.

 

 

ifj. Füredi János

Megbízott intézményvezető